maandag 25 augustus 2008

Artikel zoveel.bis

Als ik een brief krijg waarin wordt verwezen naar Artikel zoveel.bis etc. van een of ander reglement, betekent dat meestal geen goed nieuws. Het komt er dan meestal op neer dat die brief me in nogal moeilijke bewoordingen probeert duidelijk te maken dat ik iets heb mispeuterd. Voor u begint te vermoeden dat ik een indrukwekkend strafblad heb of vanuit Leuven centraal zit te bloggen: voor alle duidelijkheid ik heb in mijn leven hooguit een handvol van dergelijke naar Artikels verwijzende brieven ontvangen. Een paar jaar geleden tikte een verzuurde onder-onderbuurman ons met een getypte brief en verwijzingen naar Artikels uit het huishoudelijk regelement op de vingers omdat we bij het buitenzetten van de kerstboom een paar naalden waren vergeten op te kuisen in de gang. Dat is dus het niveau van overtredingen waaraan ik me al heb bezondigd. Maar nu to the point. Ik wil u dit stukje uit de allermooiste brief verwijzend naar Artikels die ik waarschijnlijk ooit zal krijgen niet onthouden:

Geachte promovenda
Artikel 52 van het Reglement Doctoraat Sociale wetenschappen stelt: “Als door de leden van de examencommissie geen fundamentele bezwaren worden geformuleerd of als slechts door één lid bezwaren van die aard worden aangetekend, mag de openbare verdediging worden georganiseerd.”
Aan deze voorwaarde is nu voldaan. Dienvolgens mag worden overgegaan tot de verdediging en publicatie van het proefschrift volgens artikelen 54 tot 62 van bovenvermeld reglement.


Met andere woorden: ik heb -zoals dat in ons doctorandi jargon wordt genoemd - "groen licht" gekregen om te verdedigen. Ik zal nooit weten hoe het voelt om over 2.05 meter te springen, maar ik durf te vermoeden dat mijn blijdschap bij het ontvangen van dit bericht die van Tia benaderde.
Bij deze dank ook aan iedereen die al zo fijn reageerde op mijn groen licht. Het worden nog enkele intense weken tot en met die doctoraatsverdediging. Maar twee jaar geleden durfde ik zelfs niet meer dromen dat ik ooit in deze fase zou geraken. Dus nu gaan we er gewoon voor. Op die dag bibberen en beven voor de juryleden nemen we er wel nog even bij.